Rijksoverheid

Stemmen per brief

Stemmen als u in Nederland woont maar tijdelijk in het buitenland verblijft

Bent u op 15 maart 2017 in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente, in Bonaire, Sint Eustatius of Saba en wilt u stemmen?

U kunt op de volgende manieren stemmen:

Zelf stemmen per brief

Om per brief te kunnen stemmen moet u een verzoek indienen bij de Nederlandse gemeente waar u staat ingeschreven. De meeste gemeenten bieden het formulier dat u moet invullen via hun website aan. Ook kunt u het formulier downloaden via de website van de gemeente Den Haag. U kunt het formulier tot uiterlijk 15 februari 2017 bij uw gemeente inleveren.